Partners

Partijen uit verschillende sectoren werken samen om meer mensen de gezonde waarde van natuur te laten ervaren. De Beter in het Groen-zoeker is een hulpmiddel om passend aanbod in de buurt te vinden en is ontwikkeld vanuit een Green deal met de Rijksoverheid. Partners van Beter in het Groen (BihG) dragen financieel bij aan het duurzaam beheer en onderhoud van de zoeker en zetten hun netwerk in om BihG bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

 • Mediquest

  Beterinhetgroen.nl is geïnitieerd door Augie Vissers, projectleider bij Mediquest, vanuit de overtuiging dat natuur en gezondheid elkaar kunnen versterken. Mediquest werkt actief aan het vergroten van actueel en onafhankelijk inzicht in het aanbod van de gezondheidszorg. Hiermee stimuleren wij de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor de consument. De Beter in het Groen-zoeker is een hulpmiddel in de transitie van ziekte en zorg (zz) naar gezondheid en gedrag (gg).

 • Staatsbosbeheer

  Natuur dicht bij de mensen. Dat is waar Staatsbosbeheer zich sterk voor maakt. We willen graag dat alle Nederlanders kunnen genieten van de natuur, vanuit de overtuiging dat natuur een positief effect heeft op de gezondheid. Daarbij hebben wij ook aandacht voor groepen die niet vanzelfsprekend in de natuur komen. Wij werken graag samen vanuit onze kracht en met aansprekende partners. Het initiatief beterinhetgroen.nl past hier prima bij.

 • LandschappenNL

  Het beleven van landschap en natuur dichtbij! In iedere provincie biedt de Landschapsorganisatie mogelijkheden voor het dagelijkse ommetje, de lange wandeling of een plek waar je zelf buiten aan de slag kunt met natuurwerk. Met beterinhetgroen.nl is verantwoord en gezond buiten bezig zijn voor iedereen bereikbaar. LandschappenNL doet hier graag aan mee.

 • BVGZ

  Het doel van de BVGZ is het bevorderen van de professionaliteit van degenen die werken in de groene hulpverlening en begeleiding, zoals natuur- en wandelcoaches, (werk)begeleiders in natuur of tuin, en tuintherapeuten. Meer bekendheid geven aan de meerwaarde van ons vakgebied en het aanbod in de Groene Zorg, zodat mensen ons weten te vinden, is een belangrijk actiepunt en hierop sluit beterinhetgroen.nl heel goed aan.

 • Provincie Noord-Holland

  De provincie Noord-Holland zet zich in voor de ontwikkeling en het behoud van natuur en landschap, zodat bewoners en bezoekers kunnen genieten van een groene leefomgeving. Hierbij bekijkt de provincie hoe haar groenbeleid andere beleidsvelden kan versterken. Daarom is de provincie netwerkpartner geworden van beterinhetgroen.nl. Hier is een sterke koppeling gemaakt tussen natuur en gezondheid. De provincie wil met dit partnership gemeenten in Noord-Holland stimuleren om het aanbod van lokale initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid beter toegankelijk  te maken.

 • ANBO

  Als belangenbehartiger van senioren zet ANBO zich in voor optimale participatie van senioren in de maatschappij. Kwaliteit van leven staat daarbij centraal. Initiatieven in beterinhetgroen.nl, zoals bijvoorbeeld beweegtuinen en laagdrempelige wandelgroepen, sluiten goed aan bij dit gedachtegoed.

 • Landal GreenParks

  Landal GreenParks maakt zich sterk voor de natuur, onze gast en de samenleving. In ons aanbod houden we rekening met verschillende behoeften van onze gasten en is het ons doel ‘vakantie voor iedereen’ aan te bieden. Ook zet Landal zich in voor de regio op sociaal en economisch vlak. Door respectvol om te gaan met de omgeving, tonen wij respect voor onze gasten. Wat en hoe verschilt per park, zoals de 74 parken zelf ook verschillen.

 • VHG

  VHG is de branchevereniging van de hoveniers- en groenvoorzienerssector. Bij de vereniging zijn in totaal 1.000 bedrijven aangesloten. Groen en gezondheid vormt, naast de bijdrage van groen aan de kwaliteit van onze leefomgeving en de bevordering van de biodiversiteit, een belangrijk thema in de bewustwording van de maatschappelijke waarde en baten van groen. VHG ontsluit de Beter in het Groen-zoeker via haar website en roept haar leden op vanaf de eigen website door te linken naar de zoeker om het belang van groen voor de gezondheid breed onder de aandacht te brengen. Verder enthousiasmeert zij haar leden gebruik te maken van de mogelijkheid om hun activiteiten in de sfeer van groen en gezondheid via dit netwerk richting het publiek bekend te maken.

Ambassadeurs

Beter in het Groen is breed gedragen door ambassadeurs die Beter in het Groen vermelden op hun website, in scholingsaanbod, in nieuwsbrieven en / of bladen:

De Friesland Zorgverzekeraar, Harteraad, De Vitale Groene Stad, HAN- Sport & Bewegen, IVN, GGD Kennemerland, GGD Gooi en Vechtstreek, Kenniscentrum Sport, Kenniscentrum Groen & Handicap, Progez, ROS Friesland, Diabetesvereniging Nederland, Gemeente Heemskerk, Provincie Noord-Holland, Izovator.

Agnes van den Berg – hoogleraar natuurbeleving

Agnes van den Berg, hoogleraar natuurbeleving in Groningen en gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid heeft zich als ambassadeur verbonden aan Beter in het Groen:

AgnesvdBerg“De snelle groei en het succes van het groene zorg- en beweegaanbod vormt voor mij als onderzoeker een mooie bevestiging vanuit de praktijk dat de natuurlijke omgeving een meerwaarde heeft voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Om deze meerwaarde optimaal te benutten, is het belangrijk dat mensen makkelijk de weg naar dit aanbod kunnen vinden. Ik ben daarom ontzettend blij met de lancering van Beter in het groen. Als ambassadeur zet ik me graag in voor dit belangrijke initiatief waardoor meer mensen (jong en oud) de positieve effecten van natuur kunnen ervaren. “

Agnes van den Berg stelde in opdracht van het IVN een factsheet samen waarin de uitkomsten van onderzoek naar de effecten van natuur op de gezondheid zijn samengevat: lees meer. Samen met De Friesland Zorgverzekeraar maakte zij een leuk filmpje over de positieve invloed van natuur op gezondheid: bekijk filmpje.

 

Dianne Jaspers – huisarts

Huisarts Jaspers

“Als huisarts was ik positief verrast over de creatieve initiatieven op het gebied van gezondheid en groen. Deze verwijsmogelijkheden zijn vaak niet bij de zorgverleners bekend en we zouden in de zorg meer gebruik kunnen maken van het aanbod dat er is in de omgeving van de praktijk. Het is een mooie uitdaging om groen en zorg meer met elkaar te verbinden. Door het aanbod te bundelen in de Beter in het Groen-zoeker weten zorgverleners beter de weg te vinden naar groene interventies!”

Jaspers is zelf ook actief met haar patiënten in het groen: ‘Lopen met de dokter’ in Barneveld, lees ook het interview met haar: ‘Groen een onderschat medicijn’. Verder heeft Dianne Jaspers samen met Annette Postma een nascholing voor huisartsen opgezet: ‘Natuur ontzorgt’. Beter in het Groen maakt onderdeel uit van deze nascholing.