Over de Netwerkpartners

Na de ondertekening van de Green Deal in december 2014 door 11 samenwerkingspartners uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport en Recreatie en twee ministeries zijn er nieuwe partners aangesloten bij het initiatief beterinhetgroen.nl: Netwerkpartners. Zij zetten actief hun netwerk en communicatiemiddelen in voor een succesvolle implementatie van de Beter in het Groen-zoeker.

IVN_logo_woordmerk_payoff_groen_small

Over IVN – Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur en de waarde ervan beleven, dichtbij. Steeds meer onderzoek toont aan dat natuur van grote waarde is voor de eigen gezondheid, kijk hier voor meer informatie. Daarom zal IVN zich komende jaren volop inzetten om natuurbeleving en gezondheid met elkaar te verbinden. Het initiatief beterinhetgroen.nl sluit hier naadloos op aan. Daarom is IVN blij om zichzelf netwerkpartner van beterinhetgroen.nl te mogen noemen.

 

logo-vitale-groenestad

Entente Florale Nederland draagt via haar platform de Vitale Groene Stad de maatschappelijke en economische baten van groen in de woon- en werkomgeving uit. Zij werkt aan deze doelstelling samen met krachtige organisaties vanuit politiek, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

 

logo nahf temp

Natuur helpt mensen en samenleving. De internationale stichting Nature Assisted Health Foundation (NAHF) is ervan overtuigd dat de natuur en natuurlijke interventies ingezet kunnen worden voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen en dat hiermee ook de maatschappij gediend is in de vorm van een reductie van kosten in de zorg. Vanuit die overtuiging bevordert de NAHF enerzijds wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van natuur op het welbevinden van mensen en anderzijds businessontwikkeling, zodat  die positieve effecten zoveel mogelijk direct in de praktijk worden toegepast. Het project beterinhetgroen.nl waarin natuurlijke interventies beter zichtbaar worden, sluit goed aan bij onze missie.

 

RO_VWS_LOGO

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Binnen het Nationaal Programma Alles is Gezondheid … willen we de activiteiten zoals waar de coalitie beterinhetgroen.nl zich voor inzet het platform geven om mensen zelf in staat te stellen gezond en vitaal te zijn en te worden.

 

LogoG&H transparant met wwwnatuurzonderdrempelsnl

Het Kenniscentrum Groen & Handicap zet zich er voor in dat iedereen onze prachtige natuur kan meebeleven en dat niemand op voorhand wordt buitengesloten. Met het handboek ‘Samen op Pad’ en de jaarlijkse onderzoeken van natuur- en recreatiegebieden stimuleren wij dat de natuur toegankelijker wordt voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Op onze website is een overzicht opgenomen van 150 toegankelijke wandelpaden in Nederland, geschikt voor alle mensen, ook als je slecht ter been bent of gebruik maakt van een rollator, of rolstoel. Wij zullen als netwerkpartner van beterinhetgroen.nl stimuleren dat zoveel mogelijk rolstoeltoegankelijke routes straks ook via Beter in het Groen vindbaar zijn, voor een nog groter bereik.

 

PNH_C_cmyk_pos-01

De provincie Noord-Holland zet zich in voor de ontwikkeling en het behoud van natuur en landschap, zodat bewoners en bezoekers kunnen genieten van een groene leefomgeving. Hierbij bekijkt de provincie hoe haar groenbeleid andere beleidsvelden kan versterken. Daarom is de provincie netwerkpartner geworden van beterinhetgroen.nl. Hier is een sterke koppeling gemaakt tussen natuur en gezondheid. De provincie wil met dit partnership gemeenten in Noord-Holland stimuleren om het aanbod van lokale initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid beter toegankelijk  te maken.

 

HAN SenB_1

Mensen op prettige wijze laten bewegen in de natuur is een van de doelen van studenten Sport- en Bewegingseducatie (SBE) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. SBE-ers gebruiken sport en bewegen als interventie om participatie en een gezonde leefstijl te bevorderen. Gedurende hun opleiding leren studenten sport- en beweegprogramma’s te ontwerpen, organiseren en te evalueren. Dit stelt hen in staat om invulling te geven aan de SBE-slogan: ‘Een SBE-er krijgt iedereen in beweging!’
 SBE onderkent de positieve relatie tussen natuur en gezondheid en heeft daarom de onderwijsmodule ‘Bewegen in de Openbare Ruimte en de Natuur (BORN)’ ontwikkeld. Hierin leren studenten hoe ze – samen met andere professionals – een natuurlijke omgeving beweegvriendelijk kunnen inrichten, en hoe ze uitnodigende beweegprogramma’s voor in de natuur kunnen ontwerpen. Voor SBE is de relatie met Beter in het Groen dan ook een natuurlijk gegeven.

 

Logo ROS Friesland

Betere gezondheid en toename van welzijn van burgers in Friesland, daar levert ROS Friesland een positieve bijdrage aan door beterinhetgroen.nl te ondersteunen. ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de (eerstelijns) zorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij burgers. ROS Friesland doet dit samen met andere partners, vanuit de maatschappelijke opdracht om ook voor de toekomst de zorg kwalitatief goed, toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden. Hierin past de trend naar meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers, zelfmanagement en preventie. Mensen zijn zelf verantwoordelijk oor voldoende beweging en een gezonde leefstijl, sommigen van ons hebben echter soms een extra zetje nodig, de Beter in het Groen-zoeker faciliteert zorgverleners om mensen dit zetje te geven.

 

iZovator logo

iZovator is het regionale kennis- en innovatieplatform in de regio Gooi en Vechtstreek. iZovator stimuleert innovatie in de zorgeconomie, zodat de zorg goed aansluit bij de behoefte van de burger. iZovator heeft zich inmiddels op de kaart gezet als één van de toonaangevende partijen als het gaat om het vertalen van beleid naar concrete innovatieve activiteiten en projecten. Zij realiseert dit niet alleen voor de zorg maar legt ook verbindingen met de multi media- en toeristische sector. iZovator werkt daarbij nauw samen met zorginstellingen, ondernemers, overheid en onderwijs. De Beter in het Groen-zoeker draagt volgens iZovator prima bij aan het streven om mensen in contact met natuur en vanuit eigen kracht zo gezond mogelijk te laten blijven.


Logo_VHG_FC

VHG is de branchevereniging van de hoveniers- en groenvoorzienerssector. Bij de vereniging zijn in totaal 1.000 bedrijven aangesloten. Groen en gezondheid vormt, naast de bijdrage van groen aan de kwaliteit van onze leefomgeving en de bevordering van de biodiversiteit, een belangrijk thema in de bewustwording van de maatschappelijke waarde en baten van groen. VHG ontsluit de Beter in het Groen-zoeker via haar website en roept haar leden op vanaf de eigen website door te linken naar de zoeker om het belang van groen voor de gezondheid breed onder de aandacht te brengen. Verder enthousiasmeert zij haar leden gebruik te maken van de mogelijkheid om hun activiteiten in de sfeer van groen en gezondheid via dit netwerk richting het publiek bekend te maken.

 

20150610 Logo RGB Provincie

De Provincie Noord-Brabant  maakt veel projecten mogelijk die zich richten op een gezonde omgeving. De provincie stimuleert haar projectpartners om hun initiatieven aan te melden bij Beter in het Groen.