Over de Green Deal partners

Een brede coalitie van partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid werkt samen in het project beterinhetgroen.nl. Deze partijen hebben hiertoe 1 december 2014 een Green Deal met de Rijksoverheid getekend en leveren actief hun bijdrage in de werkgroep, klankbordgroep en/of stuurgroep. Lees hier meer over op welke wijze het project beterinhetgroen.nl aansluit bij de visie en doelen van deze organisaties.

 

Logo MediQuest

Beterinhetgroen.nl is geïnitieerd door Augie Vissers, projectleider bij MediQuest, vanuit de overtuiging dat natuur en gezondheid elkaar kunnen versterken. MediQuest werkt actief aan het vergroten van actueel en onafhankelijk inzicht in het aanbod van de gezondheidszorg. Hiermee stimuleren wij de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor de consument. De publiekelijk ontsloten database beterinhetgroen.nl sluit goed aan bij de transitie van ziekte en zorg (zz) naar gezondheid en gedrag (gg).

 

Staatsbosbeheer

Natuur dicht bij de mensen. Dat is waar Staatsbosbeheer zich sterk voor maakt. We willen graag dat alle Nederlanders kunnen genieten van de natuur, vanuit de overtuiging dat natuur een positief effect heeft op de gezondheid. Daarbij hebben wij ook aandacht voor groepen die niet vanzelfsprekend in de natuur komen. Wij werken graag samen vanuit onze kracht en met aansprekende partners. Het initiatief beterinhetgroen.nl past hier prima bij.

 

logHVG

Een gezonde leefstijl vermindert de kans op hart- en vaatproblemen. Het verminderen van stress, meer bewegen en ontspanning in een groene, natuurlijke omgeving sluiten hier mooi op aan. Reden voor De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten, om te participeren in beterinhetgroen.nl

 

LNL_logoPMS

Het beleven van landschap en natuur dichtbij! In iedere provincie biedt de Landschapsorganisatie mogelijkheden voor het dagelijkse ommetje, de lange wandeling of een plek waar je zelf buiten aan de slag kunt met natuurwerk. Met beterinhetgroen.nl is verantwoord en gezond buiten bezig zijn voor iedereen bereikbaar. LandschappenNL doet hier graag aan mee.

 

Diabetesvereniging

Diabetesvereniging Nederland richt zich met ons motto ‘Volop leven met Diabetes’ op een optimale kwaliteit van leven. Zelfzorg neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om invulling te geven aan deze zelfzorg zijn een tweetal factoren voor mensen met diabetes van groot belang: voeding en bewegen. Bewegen is leuk en aantrekkelijk als we het samen doen in een inspirerende groene omgeving, daarom steunt Diabetesvereniging Nederland het beterinhetgroen.nl initiatief.

 

BVGZ

Het doel van de BVGZ is het bevorderen van de professionaliteit van degenen die werken in de groene hulpverlening en begeleiding, zoals natuur- en wandelcoaches, (werk)begeleiders in natuur of tuin, en tuintherapeuten. Meer bekendheid geven aan de meerwaarde van ons vakgebied en het aanbod in de Groene Zorg, zodat mensen ons weten te vinden, is een belangrijk actiepunt en hierop sluit beterinhetgroen.nl heel goed aan.

 

NISB

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is het landelijk kennisinstituut voor professionals en vrijwilligers in de sport- en beweegsector. Wij leveren kennis om de maatschappelijke effecten van sporten en bewegen, zoals gezondheid te bereiken. NISB participeert in de Green Deal beterinhetgroen.nl omdat het mensen stimuleert meer te gaan sporten en bewegen in het groen. Met onze inzet willen we sport- en beweegaanbieders uit ons netwerk stimuleren zich met kansrijke initiatieven aan te melden voor de digitale databank beterinhetgroen.nl. Ook willen wij deze initiatiefnemers ondersteunen bij het traject naar (erkend) effectief sport- en beweegaanbod. Zie voor meer informatie www.effectiefactief.nl.

 

logo_anbo_pms267-pms158_15-01-2013 (4)

Als belangenbehartiger van senioren zet ANBO zich in voor optimale participatie van senioren in de maatschappij. Kwaliteit van leven staat daarbij centraal. Initiatieven in beterinhetgroen.nl, zoals bijvoorbeeld beweegtuinen en laagdrempelige wandelgroepen, sluiten goed aan bij dit gedachtegoed.

 

Progrez

ProGez ondersteunt als ROS de transformatie en innovatie van de zorg in de eerste lijn, waardoor de gezondheid en het welzijn van de burgers zal worden verbeterd. Preventie en zelfmanagement spelen daarbij een belangrijke rol. Beterinhetgroen.nl is een innovatief initiatief dat bijdraagt aan goede randvoorwaarden om preventie en zelfmanagement beter mogelijk te maken. Door ‘het groen’ te ontsluiten kan vanuit de eerstelijnszorg daar meer gebruik van worden gemaakt.

 

DeFrieslandZorgverzekeraar

De positieve, stressherstellende werking van de natuur helpt mensen met een depressie of burn-out. Voor jong en oud is het belangrijk om voldoende te bewegen, daarmee kunnen klachten aan hart en longen en bijvoorbeeld diabetes worden voorkomen. De Friesland Zorgverzekeraar wil stimuleren dat mensen vitaal leven en beterinhetgroen.nl maakt dit mede mogelijk.

 

LANDAL blok-fc

Landal GreenParks maakt zich sterk voor de natuur, onze gast en de samenleving. In ons aanbod houden we rekening met verschillende behoeften van onze gasten en is het ons doel ‘vakantie voor iedereen’ aan te bieden. Ook zet Landal zich in voor de regio op sociaal en economisch vlak. Door respectvol om te gaan met de omgeving, tonen wij respect voor onze gasten. Wat en hoe verschilt per park, zoals de 74 parken zelf ook verschillen.

 

logo-ministerie-van-economische-zaken  logo-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

Beterinhetgroen.nl is mede dankzij de financiële steun van het Ministerie van Economische Zaken opgezet. Het project maakt onderdeel uit van de implementatie van de Rijksnatuurvisie en het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Green Deal beterinhetgroen.nl getekend.

 

Gaandeweg sluiten  netwerkpartners aan bij de coalitie beterinhetgroen.nl. Ook zij spannen zich in voor een brede implementatie van de Beter in het Groen-zoeker. Voor meer informatie over wie deze netwerkpartners zijn en hoe beterinhetgroen.nl aansluit bij hun doelstellingen en activiteiten.: klik hier.