Meer weten?

Wil je graag meer weten over de positieve effecten van natuur op gezondheid?

Er zijn verschillende interessante nieuwsbrieven, factsheets en websites over natuur en gezondheid. Hieronder volgt een selectie.

Nieuwsbrief Beter in het Groen

Een paar keer per jaar (voorjaar, zomer en herfst) verschijnt de nieuwsbrief Beter in het Groen. Hierin worden praktijkvoorbeelden uitgelicht (ervaringsverhalen) en interessante symposia en congressen op het snijvlak van natuur en gezondheid aangekondigd.

Interactieve infographic over de effecten van natuur op gezondheid

De wetenschappelijke bewijzen dat natuur echt gezond is, staan beknopt samengevat in een interactieve infographic. De vrolijke tekening-met-toelichting is bedoeld voor mensen die er nog weinig van af weten en zich snel willen oriënteren. Je kunt kiezen hoe veel of weinig je erover leest. Handig voor wie geen tijd of zin heeft in artikelen of factsheets.

Factsheets natuur en gezondheid

Het IVN heeft in samenwerking met Hoogleraar Agnes van den Berg en wetenschapsjournalist Mark Mieras verschillende factsheets uitgebracht, deze factsheets zijn op de website van het IVN te downloaden. Ook vind je hier de factsheet voor artsen ‘Gezonder door Groen’, opgesteld door onderzoeker Jolanda Maas, huisarts Dianne Jaspers en Annette Postma.

Groen Kennisnet – Portaal Groen en Welbevinden

In het Groen Kennisnet portaal Groen en Welbevinden vind je allerlei nuttige factsheets over de effecten van Groen en wat je kunt DOEN. Bijvoorbeeld de factsheet Groen en Zorg , maar ook factsheets over wonen, leren en werken in het groen.

Kennisbank Green Cities Good Health

De kennisbank Green Cities: Good Health van de universiteit van Washington levert een schat aan informatie over de positieve effecten van groen op de gezondheid, veiligheid en andere thema’s. De resultaten zijn geordend per thema zoals ‘Stress, Wellness and Physiology’, ‘Healing & Therapy’ and ‘Mental Health & Function’.

Korte animatie ‘De wetenschap van Natuur en Gezondheid’