Op 3 en 24 november jongstleden was projectleider Augie Vissers te gast bij de vakgroep gezondheidsbevordering en bij de werkgroep Groen, Water en Gezondheid van de GGD-en. De reacties op Beter in het Groen waren positief: de Beter in het Groen-zoeker sluit goed aan bij de ontwikkelingen rondom positieve gezondheid, participatie en gezonde leefomgeving!

Waarom is Beter in het Groen interessant voor gemeenten en GGD-en? Lees het in de factsheet die hier te downloaden is.

Help mee de vindbaarheid van gezond aanbod in het groen te vergroten!

Factsheet BihG-voorkant

Factsheet BihG-achterkant