De criteria voor initiatieven en voorzieningen die thuishoren in de database Beter in het Groen zijn bekend! Met input van de klankbordgroep met vertegenwoordigers van de 13 Green deal partijen is een breed gedragen set van algemene criteria ontwikkeld. Een belangrijk uitgangspunt is dat het aanbod vooral bedoeld is voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om meer te bewegen, om geestelijk weer in balans te komen of zoeken naar zinvolle dagbesteding in een natuurlijke omgeving. Dat kan in groepsverband zijn, waarbij nieuwe contacten worden gelegd of juist individueel met aanbod op maat.

Verleiden tot groen

Vaak zal het aanbod rechtstreeks toegankelijk zijn voor geïnteresseerden, maar het kan ook gaan om aanbod voor groepen kinderen van scholen of BSO’s om spelenderwijs bewegen te bevorderen. Of om aanbod voor cliënten (en wellicht ook omwonenden) van een zorginstelling. Wat al dit aanbod verbindt is dat het plaatsvindt in een natuurlijke omgeving. Dit kan in een groots natuurgebied zijn, maar juist ook groen dichtbij huis, bijvoorbeeld in een stadspark of zorg(moes)tuin. Alleen een groene locatie is echter niet voldoende, het gaat erom dat een ieder verleid wordt te ervaren wat groen met zijn of haar gezondheid en welzijn doet.

Activiteiten en bijzondere voorzieningen

In Beter in het Groen gaat het vooral om terugkerende activiteiten of programma-aanbod. Hoewel bijvoorbeeld groene wandel- en fietsroutes een belangrijke stimulans zijn voor onze gezondheid, zullen deze niet worden opgenomen in Beter in het Groen. De informatie over deze routes is vaak al verzameld en ontsloten via diverse kanalen. Waar wel een duidelijk meerwaarde wordt gezien, is verbetering in de ontsluiting van informatie over paden voor minder validen of een uitleenpunt van een strandrolstoel. Deze voorzieningen willen we wel graag beter ontsluiten met Beter in het Groen.

Divers aanbod, verrassend en inspirerend

Kortom, het aanbod dat straks te vinden is in de Beter in het Groen – zoeker is divers; variërend van een laagdrempelige wandel- of natuurbeheergroep, een activerende belevings- /beweegtuin of yogalessen op het strand tot runningtherapie of wandelcoaching. Door gebruik te maken van zoekfilters kan straks doel(groep)gericht gezocht worden. Een voordeel van de variatie is dat mensen verrast en geïnspireerd kunnen raken door de breedte van het aanbod in de groene leefomgeving.

Vanaf medio april zal het mogelijk zijn om via Mijn Beter in het Groen aanbod aan te melden. Hierover komt te zijner tijd informatie op de website beterinhetgroen.nl. Op basis van de betrokkenheid van de partners, de eerste  reacties op social media en tijdens de conferentie ‘Alles is Gezondheid’ verwachten we een goede start waarmee we burgers (jong en oud), maar ook verwijzers (zoals Wmo-consulenten en huisartsen) vanaf juni hopen te inspireren tot (liefst dagelijks) gebruik van groen en ‘Natuur op recept’. Je voelt je Beter in het Groen!

Bekijk onderstaande lijst met algemene criteria om een betere indruk te krijgen wat voor aanbod thuishoort in Beter in het Groen. 

Criteria

1Het aanbod vermeld in Beter in het Groen verbindt natuur en gezondheid.
2Het aanbod is buiten in een natuurlijke omgeving. Met een natuurlijke leefomgeving wordt bedoeld: groen in steden / dorpen (zoals stadsparken en zorgtuinen), agrarisch gebied en natuur- / recreatiegebieden inclusief stranden, zeeën en meren.
3Het aanbod vermeld in Beter in het Groen is vooral gericht op mensen met één of meer van de volgende behoeften:

  1. meer willen bewegen en zoeken naar aanbod met een laag instapniveau.
  2. gecoacht of begeleid willen worden in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, het ontdekken van hun talenten, het hervinden van balans in hun leven.
  3. andere mensen willen ontmoeten.
  4. de natuur willen beleven ondanks bepaalde beperkingen op fysiek vlak.

Beter in het Groen is ook bedoeld voor mantelzorgers, scholen en verwijzers die voor kinderen of volwassenen passend aanbod zoeken dat bijdraagt aan de gezondheid (zie 4). Daarnaast voor werkgevers die bijvoorbeeld natuurbeheer willen inzetten in het kader van re-integratie van werknemers.

4Het aanbod draagt bij aan de fysieke, mentale en/of sociale gezondheid van mensen. Het aanbod richt zich op gezond blijven (preventief), beter worden (curatief) en/ of het verhogen van de kwaliteit van leven voor mensen met een ziekte of handicap (care).
5Het betreft aanbod voor burgers, werknemers, patiënten en/of cliënten om individueel of als groep aan deel te nemen / te gebruiken (dus geen business to business aanbod).
6Het gaat om structureel aanbod. Hiermee wordt bedoeld: een continue of terugkerende activiteit of programma-aanbod. Of het gaat om een bijzondere voorziening die aansluit bij de behoefte vermeld onder 3d . Het gaat niet om evenementen, tenzij het een voor de doelgroep (zie 3) relevant terugkerend evenement is met daaraan gekoppeld een voorbereidings- en/of vervolgprogramma.
7De locatie(s) waar het aanbod (voornamelijk) wordt aangeboden is / zijn op kaart aan te geven. Dit kan ook gaan om een vertrekpunt, waarvandaan bijvoorbeeld een wandelgroep, wandelcoach of runningtherapeut start.
8Het kan gaan om aanbod van professionals en/ of van vrijwilligers.
9Het kan gaan om zowel gratis als betaald aanbod.
10Het aanbod is voor iedereen rechtstreeks en/of via een verwijzing door een professional toegankelijk ,(alleen) toegankelijk voor cliënten / leden of toegankelijk voor groepen kinderen van scholen / bso’s.
11Voor vermelding in Beter in het Groen zijn contactgegevens voor nadere informatie noodzakelijk. In ieder geval een emailadres, bij voorkeur ook een telefoonnummer en een website.
12Van degene die één of meerdere initiatieven aanmeldt in Mijn Beter in het Groen en gegevens hiervoor aanlevert (beheerder), wordt verwacht dat hij / zij ook de verantwoordelijkheid neemt om de gegevens actueel te houden.

 

Enkele voorbeelden van aanbod in Beter in het Groen

BW Maashorst ZG Synchroon

Biowalking in de Maashorst – IVN i.s.m. Zorggroep Sychroon (foto: landerdfotografie.nl)

Wandelcoaching: in 4 wandelingen naar plezier, vervulling en succes in werk – Het Coach Bureau

Beweegprogramma Natuursprong, locatie Zoetermeer – Staatsbosbeheer

bennekom beweegtuin ouderen fitness speeltoestel_klein

Beweegtuin Bennekom bij zorgcentrum Beringhem (Foto: NISB)

MoestuinUtrechtM

Tuin met zorg – Moestuin Maarschalkerweerd (Foto: Moestuin Utrecht)

Lemelerberg_rolstoelpad

Pad voor minder validen, Lemelerberg (Foto: Landschap Overijssel)