De Provincie Noord-Holland wil met de aanpak Groen Kapitaal de maatschappelijke en economische waarde van groen versterken. De combinatie tussen groen en gezondheid is hiervoor één van de mogelijkheden, die in het actieve netwerk Groene Gezonde leefomgeving (GGL) worden verkend en verdiept. De provincie Noord-Holland heeft, als onderdeel van de subsidieaanvraag Groene Gezonde Leefomgeving, subsidie gegeven voor het project Beter in het Groen Noord-Holland.

Meer bekendheid
In het project Beter in het Groen Noord-Holland werken Staatsbosbeheer, GGD-en Noord-Holland, Gooisch Natuur Reservaat, MediQuest en de Friesland Zorgverzekeraar samen om meer bekendheid te geven aan wat natuur kan betekenen voor je gezondheid. We brengen de zoeker BeterinhetGroen.nl onder de aandacht bij de inwoners van Noord-Holland en  stimuleren dat ze de zoeker gaan gebruiken om gezonde groene activiteiten in de buurt te vinden. Het doel is dat beleving van en actief bezig zijn in de natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de leefstijl. Dit doen we door het agenderen van Beter in het Groen bij aanbieders, bij verwijzers en in de media én door het organiseren van een Beleefdag op 1 oktober 2017.

Beleefdag Beter in het Groen op 1 oktober
Op 5 verschillende locaties in Noord-Holland wordt op 1 oktober 2017 de Beleefdag Beter in het Groen georganiseerd:

1. Diemerbos in Diemen (vlakbij Amsterdam- Zuidoost)
Trekker: Staatsbosbeheer samen met zorgorganisatie Cordaan
Contactpersoon: Marjolein Kloek (m.kloek@staatsbosbeheer.nl)

2. In Buitencentrum Schoorlse Duinen in Schoorl (vlakbij Alkmaar)
Trekker: Staatsbosbeheer samen met Friesland Zorgverzekeraar
Contactpersoon: Erna van de Wiel (e.wiel@staatsbosbeheer.nl)

3. Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen (vlakbij Haarlem)
Trekker: GGD Kennemerland
Contactpersoon: Bart Poelman (BPoelman@ggdkennemerland.nl)

4. Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum
Trekker: GGD Hollands Noorden
Contactpersoon (voorlopig): Bart Poelman (BPoelman@ggdkennemerland.nl)

5. Infoschuur ’t Gooi in Hilversum
Trekker: GGD Gooi en Vechtstreek samen met Gooisch Natuurreservaat
Contactpersoon: Jeanette van der Veer (j.vdveer@ggdgv.nl)

Meer informatie over de Beleefdag op 1 oktober volgt op de website beterinhetgroen.nl.

Regie en verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid
In de participatiesamenleving hebben burgers meer verantwoordelijkheid en regie voor de eigen gezondheid en leefstijl. Binnen de gezondheidswereld wordt gekeken naar natuurlijke Blue zones: gebieden waar mensen heel vitaal oud worden en leven in een omgeving die daar positief aan bijdraagt. De natuur in Noord-Holland met rust en ruimte is een gebied dat juist kan uitnodigen tot die gezonde leefstijl.